ALS OUDER KUNNEN WE DE SCHOOL VAN ONZE KINDEREN MEE VORM GEVEN.

Als ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen, maar ook de school vervult hierin een belangrijke taak. Ouders hebben bepaalde verwachtingen van de school en de school heeft dan weer andere verwachtingen van de ouders.
Deze verwachtingen kunnen uitgewisseld worden in het oudercomité.

Het oudercomité streeft naar een goede samenwerking tussen ouders en school met als hoofddoel onze kinderen een zo aangenaam mogelijke en leerrijke schooltijd te laten beleven.

Het oudercomité wil

meeWERKEN

meeDENKEN

meeLEVEN

Of je nu actief mee wil vergaderen en activiteiten uitwerken of enkel af en toe wil helpen. Alle handen zijn welkom en nodig om het oudercomité tot een succes te maken.
Pieter Nicolaï
Voorzitter Oudercomité

Overtuigd?